Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Westmalle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109181
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109181

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Op het ruime centrale dorpsplein staat op een verhoogd met kasseien belegd perk, het monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.Waarden

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Westmalle

Antwerpsesteenweg zonder nummer (Malle)
Op het ruime centrale dorpsplein staat op een verhoogd met kasseien belegd perk, het monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.