Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109196   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109196

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Boerenhuis met aansluitende stalling, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenhuis

Kasteellaan 21, 21A (Malle)
Boerenhuis met aansluitende stalling, uit de tweede helft van de 19de eeuw.