Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapelanie van het Heilig Kruis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109199   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109199

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenvoudige gaaf bewaarde traditionele baksteenbouw uit begin 19de eeuw met vermoedelijk oudere kernen en representatief voor de typische kleinschalige dorpsbebouwing van de oude Kempense dorpskern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapelanie van het Heilig Kruis

Kasteellaan 29 (Malle)
Eenvoudige gaaf bewaarde traditionele baksteenbouw uit begin 19de eeuw met vermoedelijk oudere kernen en representatief voor de typische kleinschalige dorpsbebouwing van de oude Kempense dorpskern.