Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109211   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109211

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

In onmiddellijke nabijheid van bos en een recente verkaveling: hoeve met losstaande bestanddelen opklimmend tot de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Sint Laurentiuslaan 30 (Malle)
In onmiddellijke nabijheid van bos en een recente verkaveling: hoeve met losstaande bestanddelen opklimmend tot de 19de eeuw.