Beschermd monument

Oude Pastorie

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden
ID: 10922   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10922

Besluiten

Woonhuis Oude Pastorie met dienstgebouwen, poortvleugel en perceel
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1994  ID: 2774

Beschrijving

De oude pastorie van 1783 is beschermd als monument.


Waarden

De voormalige pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als laat-XVIIIde-eeuwse pastorie, vergund en gebouwd in 1783 in het kader van het keizerlijk decreet dat tegen de belangen van de tiendeheffende abdijen de stichting van landelijke pastorieën bevorderde. De veeleer sobere vormgeving, de landelijke versie van Louis XVI-stijl bij de interieurs en het gebruik van recuperatiematerialen kan worden verklaard uit de tegenzin waarmee de reguliere clerus de financiering van de pastorie ten uitvoer bracht.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oude Pastorie

Paalweg 1 (Zwalm)
Pastorie gebouwd in 1783, vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met drie dakkapellen, geflankeerd door lagere zijaanbouwsels onder lessenaarsdak.