Oude Pastorie

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Sint-Blasius-Boekel
Straat Paalweg
Locatie Paalweg 1 (Zwalm)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45065/120.1
  • OO001210

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oude Pastorie

Paalweg 1, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Pastorie gebouwd in 1783, vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met drie dakkapellen, geflankeerd door lagere zijaanbouwsels onder lessenaarsdak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De oude pastorie van 1783 is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als laat-XVIIIde-eeuwse pastorie, vergund en gebouwd in 1783 in het kader van het keizerlijk decreet dat tegen de belangen van de tiendeheffende abdijen de stichting van landelijke pastorieën bevorderde. De veeleer sobere vormgeving, de landelijke versie van Louis XVI-stijl bij de interieurs en het gebruik van recuperatiematerialen kan worden verklaard uit de tegenzin waarmee de reguliere clerus de financiering van de pastorie ten uitvoer bracht.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.