Oude Pastorie

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Sint-Blasius-Boekel
Straat Paalweg
Locatie Paalweg 1 (Zwalm)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45065/120.1
  • OO001210

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oude Pastorie

Paalweg 1, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Gelegen aan een onbebouwde landweg op de kouter ten noorden van de kerk, vanwaar een prachtige gezicht op de het landschap van de omliggende gemeenten. De eerste pastorie van de parochie werd slechts gebouwd in 1783 vermoedelijk onder leiding van architect L. de Villegas van de Gentse Sint-Pietersabdij, samen met de abdij van Ename tiendheffer. In gebruik als dusdanig tot de bouw van de zogenaamde "nieuwe pastorie" in 1888.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De oude pastorie van 1783 is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als laat-XVIIIde-eeuwse pastorie, vergund en gebouwd in 1783 in het kader van het keizerlijk decreet dat tegen de belangen van de tiendeheffende abdijen de stichting van landelijke pastorieën bevorderde. De veeleer sobere vormgeving, de landelijke versie van Louis XVI-stijl bij de interieurs en het gebruik van recuperatiematerialen kan worden verklaard uit de tegenzin waarmee de reguliere clerus de financiering van de pastorie ten uitvoer bracht.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.