Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109231
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109231

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bakstenen breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, eertijds deel uitmakend van torenuurwerkmakerij. Eclectische voorgevel met neo-Vlaamserenaissance-inslag uit eind 19de-begin 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Adegemstraat 13-15 (Mechelen)
Bakstenen breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, eertijds deel uitmakend van torenuurwerkmakerij. Eclectische voorgevel met neo-Vlaamserenaissance-inslag uit eind 19de-begin 20ste eeuw.