Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning Gekroonde Smoutmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109234
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109234

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Diephuis met heden gecementeerde afbrokkelende puntgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, gedateerd 1629.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning Gekroonde Smoutmolen

Adegemstraat 25 (Mechelen)
Diephuis met heden gecementeerde afbrokkelende puntgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, gedateerd 1629.