Beschermd monument

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van Sint-Lievens-Houtem

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden
ID: 10924   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10924

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4870

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het oorlogsmonument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog van Sint-Lievens-Houtem, gelegen aan de Sint-Michielskerk.Waarden

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog voor de gesneuvelden van Sint-Lievens-Houtem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


- Als een typevoorbeeld van gedenkzuilen zoals die werden opgericht in de kleinere dorpen, en die veelal gekenmerkt worden door vierkante zuilen op een trapsgewijs versmallende sokkel en die naar boven toe worden doorbroken door een geprofileerde kroonlijst met een bekroning door een kruis.
- Als voorbeeld van een obelisk die artistiek werd uitgewerkt door het gebruik van fragmenten in het rood en goud. Bovenaan staat een klein bekronend kruis. Onder de gouden boordlijst met roosjes is in een cirkel het Belgische wapenschild met gouden kroon en leeuw uitgediept in de arduinsteen. Eronder een bas-reliëf van Maria met een stervende Jezus op haar schoot, een piëta, en aan de voet een beeldje van een liggende brullende leeuw als symbool van de overwinning.

historische waarde

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog opgedragen aan de gesneuvelde helden van Sint-Lievens-Houtem, opgericht op de tweede paasdag van 1920 op initiatief van de parochie.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. Het oorlogsgedenkteken is een initiatief van de plaatselijke pastoors. Gedenkteken met expliciet religieus geladen boodschap door de gebeitelde teksten met twee citaten van de Belgische kardinaal D.-J. Mercier (1851-1926) en een citaat van de priester F. Marciani.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van Sint-Lievens-Houtem

Marktplein zonder nummer (Sint-Lievens-Houtem)
Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog voor de gesneuvelden van Sint-Lievens-Houtem. Gelegen aan de straatkant naast de ingang van het ommuurde kerkhof van de parochiekerk Sint-Michiel, die ten oosten ligt van het dorpsplein aan de overkant van de straat.