Beschermd monument

Pastorie Sint-Michielsparochie

Beschermd monument van 27-01-2003 tot heden
ID: 10927   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10927

Besluiten

Pastorieën
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2003  ID: 4003

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie van de Sint-Michielsparochie met inbegrip van de tuin.


Waarden

Pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische waarde van de pastorie wordt gevormd door de kerkelijke verplichting aan de pastoor om na een benoeming op zijn beneficie te gaan wonen. Dat vereiste een 'pastoreel huis'. Deze verplichting werd herhaald tijdens het concilie van Trente waardoor in het begin van de 17de eeuw verschillende pastorieën werden gebouwd.
Het is pas ná de seculiere wet van 25 september 1769 dat de meeste pastorieën opgericht werden onder druk van de politieke overheid. De tiendenheffers werden daartoe verplicht. Slechts weinig pastorieën van voor 1769 bleven bewaard wat hen tot bijzondere getuigen én referentiepunten maakt voor de evolutie in de tweede helft van de 18de eeuw. De 19de-eeuwse pastorie, opgetrokken door de gemeente, is het gevolg van Concordaat van 1801.
De pastorie hoort door deze historische context samen met de kerk, gemeentehuis en dorpsschool tot de historisch gegroeide dorpskern, de parochie en het collectieve geheugen van de dorpsgemeenschap.

artistieke waarde

De artistieke waarde van de pastorie bestaat uit het steeds zeer consequent toepassen van de meest moderne structuur, constructie, decoratie en (tuin)aanleg eigen aan de bouwperiode van het pand (van rococo tot neostijlen). De drang naar het nieuwe en moderne resulteerde niet zelden in het herinrichten van één of meerdere kamers met nieuwe vormen, materialen en stijlen. Verschillende pastorieën getuigen van deze architecturale evolutie. In zowel de 18de als eerste helft van de 19de eeuw is de invloed vanuit Frankrijk op de kunst en architectuur in onze contreien zeer duidelijk. Die invloed is zeer duidelijk merkbaar in zowel de toegepaste stijlen als in de 18de-eeuwse formele tuinaanleg waarbij het huis 'entre cour et jardin' geplaatst werd.
De typologie kent een zeer specifieke evolutie van dubbelhuis naar vrij grondplan. Typisch en uniek voor de pastorie is de mogelijkheid om de bovenverdieping af te sluiten van de benedenverdieping dankzij een smeedijzeren hek of luik dat van op de verdieping kan gesloten worden.
De tuinen getuigen alle van de onverbrekelijke band tussen pastorie en tuin. De zelfvoorziening van de pastoor uitte zich in zowel een sier- als nutstuin. De aanleg is steeds zeer representatief voor de evolutie van formele naar landschappelijke tuin welke in deze periode plaatsvindt.

artistieke waarde

Pastorie opgetrokken in 1894. Het is de meest recente pastorie in een ononderbroken aanwezigheid van pastorieën in het dorp sinds het midden van de 17de eeuw. Het volledige gebouw behield zijn neoclassicistische vorm zoals ontworpen in 1894 en is bijgevolg zeer representatief voor zijn ontstaansperiode. De vorm, indeling, constructie en aankleding (binnenschrijnwerk, trap, tapijttegelvloeren, stucwerk en schouwen) bleven intact bewaard. Uitzonderlijk voor deze periode is de aanwezigheid van alkoven in de slaapkamers.

historische waarde

Pastorie opgetrokken in 1894. Het is de meest recente pastorie in een ononderbroken aanwezigheid van pastorieën in het dorp sinds het midden van de 17de eeuw. Het volledige gebouw behield zijn neoclassicistische vorm zoals ontworpen in 1894 en is bijgevolg zeer representatief voor zijn ontstaansperiode. De vorm, indeling, constructie en aankleding (binnenschrijnwerk, trap, tapijttegelvloeren, stucwerk en schouwen) bleven intact bewaard. Uitzonderlijk voor deze periode is de aanwezigheid van alkoven in de slaapkamers.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Michielsparochie

Marktplein 1 (Sint-Lievens-Houtem)
Pastorie met voortuin, gelegen ten noorden van de kerk. Twee bouwlagen van vijf traveeën onder schilddak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.