Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof van Duffel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109275
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109275

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden bestaande uit twee delen gescheiden door een tuin. Het is de vleugel aan de Augustijnenstraat die het voormalige Hof uitmaakte.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof van Duffel

Augustijnenstraat 9, Bleekstraat 2-4 (Mechelen)
Heden bestaande uit twee delen gescheiden door een tuin. Het is de vleugel aan de Augustijnenstraat die het voormalige Hof uitmaakte.