Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109276
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109276

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Landelijke villa met sterk vooruit springend volume met puntgevel van één travee, gedateerd 1910.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

August Lenaertsstraat 38 (Mechelen)
Landelijke villa met sterk vooruit springend volume met puntgevel van één travee, gedateerd 1910.