Beschermd monument

Kasteeldomein van Nokere

Beschermd monument van 09-02-2002 tot heden

ID
10928
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10928

Besluiten

Dorpskom van Nokere
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2002  ID: 3806

Beschrijving

Het kasteeldomein van Nokere, bestaande uit het kasteel, het poortgebouw, de paardenstallen, het park met vijvers, de dreven en de omliggende weilanden en bossen, is beschermd als monument. Het neerhof van het kasteel werd in hetzelfde besluit beschermd als monument.Waarden

Binnen Kruishoutem is de dorpskom van Nokere één van de vier haast intact behouden voorbeelden van kasteeldorpen met tot de middeleeuwen teruggaande historische band tussen de kerk met kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en het dorpspleintje met een aantal representatieve gebouwen die een onlosmakelijke band hebben met de parochiale en lokale geschiedenis van het dorp.

Het kasteeldomein met kasteel, poortgebouw, paardenstallen, park met vijvers, dreven, weilanden en bossen is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het kasteeldomein vormt een essentieel onderdeel van een goed bewaarde adellijke site welke naast het kasteel bestaat uit een poortgebouw met conciërgewoning, paardenstallen en kennel, park met dreven, hekken, bediendewoningen en neerhof.
Het kasteel is het tastbare erfgoed van een maatschappij waar adel en dorpsgeschiedenis sterk met elkaar verbonden waren.
De familie de Ghellinck, belangrijkste kasteelheren in de 18de en 19de eeuw, hadden een grote invloed op de geschiedenis van het dorp wat blijkt uit het nog bestaande bouwkundig erfgoed (kasteelsite, bediendewoningen, kerk).

historische waarde

Het kasteel is een perfect voorbeeld van een oud heerlijk verblijf met oorspronkelijk militaire functie dat in de loop van zijn geschiedenis evolueerde naar een residentieel "huis van plaisance".
De Vijverdamstraat is aangelegd op een middeleeuwse dam in het moerassig gebied van de Hollebeek die aan de oorsprong ligt van de vijvers en het kasteel van Nokere.

artistieke waarde

Het huidige kasteel is een zeer representatief en gaaf voorbeeld van Lodewijk XVI-architectuur in Vlaanderen waarbij zowel het exterieur als de interne structuur bewaard bleven. Het 18de-eeuwse poortgebouw van het kasteel met conciërgewoning en de paardenstallen met manege vormen inherente delen van een representatief en goed bewaard kasteeldomein. Het kasteelpark is een getuige van de 18de-eeuwse tuinarchitectuur, gefatsoeneerd in de 20ste eeuw en maakt samen met de dreven, hekken en vijvers onlosmakelijk deel uit van de kasteelsite. De 'Franse Tuin' in het kasteelpark is een fraai voorbeeld van het werk van tuinarchitect René Pechère. Het bewaarde zeer fijn stucwerk in het kasteel, onder meer in de hal, mogelijk van de hand van de gebroeders Moretti, de Lodewijk XV-trap en verschillende authentieke doch van elders afkomstige interieurelementen, zijn van een uitzonderlijke kwaliteit.

wetenschappelijke waarde

in casu dendrologische waarde: In de pastorietuin en het kasteelpark komen verschillende merkwaardige bomen voor die door hun omvang of soort dendrologisch uitzonderlijk waardevol zijn, zoals onder meer:
Canadapopulier (Populus x canadensis) voor het noordelijke toegangshek van het kasteeldomein met een omtrek van 402 centimeter (op een hoogte van 1,50 meter).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Nokere

Kasteeldreef 1-3 (Kruisem)
Het kasteel van Nokere, een classicistisch waterkasteel van circa 1727, bevindt zich binnen een omhaagd domein met verschillende vijvers en uitgestrekte tuinen en bossen. De Franse Tuin in het kasteelpark is een fraai voorbeeld van het werk van tuinarchitect René Pechère. Een lange platanendreef verbindt het kasteeldomein met de dorpskern van Nokere.

Is de omvattende bescherming van

Dreef van opgaande platanen bij kasteel van Nokere

Kasteeldreef zonder nummer (Kruisem)
Als monument beschermde kasteeldreef van 610 meter lang, beplant met opgaande platanen.


Zwaar ontwikkelde opgaande Canadapopulier

Vijverdamstraat zonder nummer (Kruisem)
Langs de Vijverdamstraat zijn vier zwaar ontwikkelde Canadapopulieren opgenomen in de erfgoedinventaris. Het zijn oude populierenklonen behorende tot het kasteeldomein van Nokere. Bij de toegang aan de Kasteeldreef staat een enorme Canada met stamomtrek van 430 cm (2010).


Zwaar ontwikkelde opgaande Canadapopulier

Vijverdamstraat zonder nummer (Kruisem)
Langs de Vijverdamstraat zijn vier zwaar ontwikkelde Canadapopulieren opgenomen in de erfgoedinventaris. Het zijn oude populierenklonen behorende tot het kasteeldomein van Nokere. Eén ervan staat bij het kruispunt met de toegangsweg tot een oude hoeve, het is een enorme Canada met stamomtrek van 394 cm (2010).


Zwaar ontwikkelde opgaande Canadapopulier

Vijverdamstraat zonder nummer (Kruisem)
Langs de Vijverdamstraat zijn vier zwaar ontwikkelde Canadapopulieren opgenomen in de erfgoedinventaris. Het zijn oude populierenklonen behorende tot het kasteeldomein van Nokere. Eén ervan staat ter hoogte van de perceelsgrens tussen twee weilanden, het is een enorme Canada met stamomtrek van 323 cm (2010).


Zwaar ontwikkelde opgaande Canadapopulier

Vijverdamstraat zonder nummer (Kruisem)
Langs de Vijverdamstraat zijn vier zwaar ontwikkelde Canadapopulieren opgenomen in de erfgoedinventaris. Het zijn oude populierenklonen behorende tot het kasteeldomein van Nokere. Eén ervan staat bij de kruising van de Vijverdamstraat met de Holle Beek, het is een enorme Canada met stamomtrek van 334 cm (2010).

Is de gedeeltelijke bescherming van

Schelde-Leie interfluvium tussen Waregem, Kruishoutem en Oudenaarde

Anzegem (Anzegem), Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede (Kruisem), Heurne, Mullem, Oudenaarde (Oudenaarde), Waregem (Waregem), Moregem, Ooike, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat een deel van de ‘Vlaamse Ardennen’ ten westen van de Schelde en vormt een onderdeel van het uitgestrekte Schelde-Leie interfluvium. De heuvelkammen liggen hier dominant in het landschap. De kouters zijn van elkaar gescheiden door beekvalleien. Kleinschalige dorpskernen liggen verspreid in het landschap. Hoeves, kasseiwegen en windmolens bepalen mee het beeld.