Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109281
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109281

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bakstenen villa in cottagestijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder speelse bedaking.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Auwegemvaart 167 (Mechelen)
Bakstenen villa in cottagestijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder speelse bedaking.