Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Torenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109294
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109294

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Achteruitwijkend halfvrijstaand complex bestaande uit een woon- en werkhuis met voortuin; op de rooilijn afgebakend door ijzeren hekken waarvoor bouwtoelating in 1895.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Torenhof

Bakelaarstraat 33 (Mechelen)
Achteruitwijkend halfvrijstaand complex bestaande uit een woon- en werkhuis met voortuin; op de rooilijn afgebakend door ijzeren hekken waarvoor bouwtoelating in 1895.