Beschermd monument

Kasteeldomein van Roborst: kasteel

Beschermd monument van 19-11-1996 tot heden
ID: 10930   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10930

Besluiten

Kasteel met omgeving, kerkhofmuur en dorpskom van Roborst
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3121

Beschrijving

Het landhuis van 1799 is beschermd als monument.


Waarden

Het kasteel van Roborst is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als laat-18de-eeuwse buitenplaats, gebouwd in een overgangsstijl van Directoire naar Empire, met onder meer vestibule met versierd tongewelf en marmerschilderingen, alsook met hergebruik van uit de gesloopte abdij van Ename afkomstige zuilen.

historische waarde

als laat-18de-eeuwse buitenplaats, gebouwd in een overgangsstijl van Directoire naar Empire, met onder meer vestibule met versierd tongewelf en marmerschilderingen, alsook met hergebruik van uit de gesloopte abdij van Ename afkomstige zuilen.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Roborst

Borstekouterstraat 58 (Zwalm)
Op een lichte verhevenheid ingeplant kasteel gelegen in een park met vijvers, torenruïne, koetshuis en dienstwoning, toegankelijk via een imponerende ingang; ten zuidoosten een restant van een omwalde castrale motte uit de Middeleeuwen.