Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis Botte

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109302
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109302

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

L-vormige villa van 1968-1970, naar ontwerp van architect Bob Van Reeth.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonhuis Botte

Baron Eduard Empainlaan 108 (Mechelen)
L-vormige villa van 1968-1970, naar ontwerp van architect bOb Van Reeth.