Beschermd monument

Rij bediendenwoningen met tuin

Beschermd monument van 09-02-2002 tot heden
ID: 10932   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10932

Besluiten

Dorpskom van Nokere
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2002  ID: 3806

Beschrijving

De vier bediendenwoningen langs de Kasteeldreef te Nokere zijn met inbegrip van de tuinen beschermd als monument.


Waarden

Binnen Kruishoutem is de dorpskom van Nokere één van de vier haast intact behouden voorbeelden van kasteeldorpen met tot de middeleeuwen teruggaande historische band tussen de kerk met kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en het dorpspleintje met een aantal representatieve gebouwen die een onlosmakelijke band hebben met de parochiale en lokale geschiedenis van het dorp.

Vier bediendenwoningen met tuin zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De bediendewoningen, Kasteelstraat 2, 4, 6 en 8, vormen een tastbaar bewijs van de relatie tussen kasteelheer en bedienden.
De blauw-gele kleuren van het houtwerk van de bediendenwoningen verwijzen naar de eigendomskIeuren van de kasteelbewoners.

artistieke waarde

De woning Kasteeldreef 4 bewaarde de interne structuur en herbergt een laatgotische schouw daterend van 1736.

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rij bediendenwoningen

Kasteeldreef 2, 4, 6, 8 (Kruisem)
Een rij lage boerenarbeiderswoningen die oorspronkelijk dienst deden als personeelswoningen van het kasteel van Nokere bevinden zich rechts bij de ingang van de kasteeldreef. De licht geel geschilderde huisjes met gepikte plinten onder pannen zadeldaken bezitten allen nog de blauw- en geelgeschilderde luiken verwijzend naar de bezittingen van het kasteel. Ze werden recent voor de bescherming (2002) gerenoveerd.