Beschermd monument

Pastorie Heilige Kruisverheffingparochie

Beschermd monument van 27-01-2003 tot heden
ID: 10936   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10936

Besluiten

Pastorieën
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2003  ID: 4003

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie van de Heilige Kruisverheffingparochie, meer bepaald het pastoriegebouw, de druivenserre en de gronden tussen de straat en het pastoriegebouw.Waarden

Pastorie: pastoriegebouw, druivenserre, gronden tussen straat en pastoriegebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische waarde van de pastorie wordt gevormd door de kerkelijke verplichting aan de pastoor om na een benoeming op zijn beneficie te gaan wonen. Dat vereiste een 'pastoreel huis'. Deze verplichting werd herhaald tijdens het concilie van Trente waardoor in het begin van de 17de eeuw verschillende pastorieën werden gebouwd.
Het is pas ná de seculiere wet van 25 september 1769 dat de meeste pastorieën opgericht werden onder druk van de politieke overheid. De tiendenheffers werden daartoe verplicht. Slechts weinig pastorieën van voor 1769 bleven bewaard wat hen tot bijzondere getuigen én referentiepunten maakt voor de evolutie in de tweede helft van de 18de eeuw. De 19de-eeuwse pastorie, opgetrokken door de gemeente, is het gevolg van Concordaat van 1801.
De pastorie hoort door deze historische context samen met de kerk, gemeentehuis en dorpsschool tot de historisch gegroeide dorpskern, de parochie en het collectieve geheugen van de dorpsgemeenschap.

artistieke waarde

De artistieke waarde van de pastorie bestaat uit het steeds zeer consequent toepassen van de meest moderne structuur, constructie, decoratie en (tuin)aanleg eigen aan de bouwperiode van het pand (van rococo tot neostijlen). De drang naar het nieuwe en moderne resulteerde niet zelden in het herinrichten van één of meerdere kamers met nieuwe vormen, materialen en stijlen. Verschillende pastorieën getuigen van deze architecturale evolutie. In zowel de 18de als eerste helft van de 19de eeuw is de invloed vanuit Frankrijk op de kunst en architectuur in onze contreien zeer duidelijk. Die invloed is zeer duidelijk merkbaar in zowel de toegepaste stijlen als in de 18de-eeuwse formele tuinaanleg waarbij het huis 'entre cour et jardin' geplaatst werd.
De typologie kent een zeer specifieke evolutie van dubbelhuis naar vrij grondplan. Typisch en uniek voor de pastorie is de mogelijkheid om de bovenverdieping af te sluiten van de benedenverdieping dankzij een smeedijzeren hek of luik dat van op de verdieping kan gesloten worden.
De tuinen getuigen alle van de onverbrekelijke band tussen pastorie en tuin. De zelfvoorziening van de pastoor uitte zich in zowel een sier- als nutstuin. De aanleg is steeds zeer representatief voor de evolutie van formele naar landschappelijke tuin welke in deze periode plaatsvindt.

artistieke waarde

De pastorie is de oudste van Letterhoutem en werd opgericht in 1780 in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij.
Het gebouw is naar vorm, constructie, indeling en aankleding van de gelijkvloerse verdieping, representatief voor de pastorie in de 18de eeuw (stuc, binnenschrijnwerk, trap), de bovenverdieping (tochtportaal, binnenschrijnwerk) is dan weer typisch voor het begin van de 20ste eeuw. Representatief voorbeeld van een evoluerend gebouwentype van 18de tot 20ste eeuw. Aansluitend bij het huis bevindt zich een 19de-eeuwse druivenserre.

historische waarde

De pastorie is de oudste van Letterhoutem en werd opgericht in 1780 in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij.
Het gebouw is naar vorm, constructie, indeling en aankleding van de gelijkvloerse verdieping, representatief voor de pastorie in de 18de eeuw (stuc, binnenschrijnwerk, trap), de bovenverdieping (tochtportaal, binnenschrijnwerk) is dan weer typisch voor het begin van de 20ste eeuw. Representatief voorbeeld van een evoluerend gebouwentype van 18de tot 20ste eeuw. Aansluitend bij het huis bevindt zich een 19de-eeuwse druivenserre.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Heilige Kruisverheffingparochie

Klein Zottegem 9 (Sint-Lievens-Houtem)
Pastorie met ommuurd voortuintje. Dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien); jaartal 17?? op gevelsteen boven de deur in achtergevel, aangepast in de 19de en de 20ste eeuw.