Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning in nieuwe zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109410   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109410

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrijstaande, symmetrisch uitgewerkte tweegezinswoning aanleunend bij nieuwe zakelijkheid, circa 1935.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning in nieuwe zakelijkheid

Brusselsesteenweg 534-536 (Mechelen)
Vrijstaande, symmetrisch uitgewerkte tweegezinswoning aanleunend bij nieuwe zakelijkheid, circa 1935.