Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109436   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109436

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoekhuis van drie bouwlagen en vier traveeën, heden onder mank zadeldak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Bruul 50 (Mechelen)
Hoekhuis van drie bouwlagen en vier traveeën, heden onder mank zadeldak.