Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109440
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109440

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden tweegezinswoning met vijf traveeën en vier bouwlagen onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning

Bruul 60-62 (Mechelen)
Heden tweegezinswoning met vijf traveeën en vier bouwlagen onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.