Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fonteinbrug

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109451   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109451

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Fonteinbrug naar de fontein die zich eertijds nabij de brug bevond.Waarden

historische waarde

-

technische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fonteinbrug

Bruul zonder nummer (Mechelen)
Fonteinbrug naar de fontein die zich eertijds nabij de brug bevond.