Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Flatgebouw naar ontwerp van Jos Chabot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109456
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109456

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Flatgebouw van drie bouwlagen naar ontwerp van architect Jos. Chabot van 1930-40.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Flatgebouw naar ontwerp van Jos Chabot

Colomastraat 24-26 (Mechelen)
Flatgebouw van drie bouwlagen naar ontwerp van architect Jos. Chabot van 1930-40.