Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Aurore

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109464
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109464

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa Aurore, would-be cottage van circa 1925. Halfvrijstaand L-vormig gebouw van twee traveeën en drie bouwlagen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Aurore

Dageraadstraat 34 (Mechelen)
Villa Aurore, would-be cottage van circa 1925. Halfvrijstaand L-vormig gebouw van twee traveeën en drie bouwlagen.