Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Clémence

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109467
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109467

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in eclectische stijl met cottage-inslag, 1927, naar ontwerp van architect Th. Vandenbergh.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Clémence

Dageraadstraat 51 (Mechelen)
Villa in eclectische stijl met cottage-inslag, 1927, naar ontwerp van architect Th. Vandenbergh.