Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huizenrij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109470
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109470

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Huizenrij van drie bouwlagen en dito traveeën uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huizenrij

De Langhestraat 17-25 (Mechelen)
Huizenrij van drie bouwlagen en dito traveeën uit de tweede helft van de 19de eeuw.