Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijkswachtkazerne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109493
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109493

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Complex met uitgestrekte beboomde tuin en bakstenen omheiningsmuur, opgetrokken in 1912. Bakstenen hoofdvleugel op arduinen sokkel met keldergaten.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijkswachtkazerne

Gendarmenhof 25-32, Kattenbleekstraat 10-12 (Mechelen)
Complex met uitgestrekte beboomde tuin en bakstenen omheiningsmuur, opgetrokken in 1912. Bakstenen voorgevel van de hoofdvleugel van de rijkswachtkazerne van twee bouwlagen en vijftien traveeën. Zuidwestvleugel met tuingevel met zelfde gevelordonnantie.