Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof ter Haelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109494   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109494

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorspronkelijk omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen met recent woonstalhuis, langsschuur mogelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw en circa 1886 aangebouwd wagenhuis.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof ter Haelen

Elleboogstraat 36 (Mechelen)
Oorspronkelijk omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen met recent woonstalhuis, langsschuur mogelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw en circa 1886 aangebouwd wagenhuis.