Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Mockenborgh

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109517
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109517

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden empire getinte lijstgevel van drie bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Haakse achtergebouwen en 16de-eeuwse huistoren.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel Mockenborgh

Frederik de Merodestraat 33 (Mechelen)
Heden empire getinte lijstgevel van drie bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Haakse achtergebouwen en 16de-eeuwse huistoren.