Beschermd monument

Gemeentehuis Moerzeke

Beschermd monument van 11-06-2010 tot heden
ID: 10952   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10952

Besluiten

Gemeentehuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2010  ID: 4716

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het gemeentehuis van Moerzeke, oorspronkelijk het Wethuis. Het gemeentehuis is gelegen aan de als dorpsgezicht beschermde Dorpsplein van Moerzeke.


Waarden

Gemeentehuis van Hamme (Moerzeke) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


- Voormalig wethuis, later gemeentehuis van Moerzeke uit 1756.
- Vermoedelijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw, voor 1928, in neostijl aangepast. Na 1945 werd de aanbouw verhoogd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
- Het gemeentehuis behield verschillende kenmerken verwijzend naar de 18de-eeuwse bouwfase (deuromlijsting, balkconstructies met midden 18de-eeuwse decoraties, ...)
- De 20ste-eeuwse bouwfases zijn herkenbaar in de uitbreiding van twee travee├źn, nieuwe trapgevels, knipvoegen, beluikte vensters, sporen van een rode gevel beschildering, wit omlijste ramen, vloertegels, celdeur, ...
- De raadzaal werd midden 20ste eeuw in neostijl heringericht (een eiken lambrisering, samengestelde balkenlaag op uitgewerkte stenen consoles, een neobarok aandoende stenen schouwmantel en beschilderde boezem waarop het wapen van jonker Van den Meersche, heer van Moerzeke).

artistieke waarde


- De raadzaal werd midden 20ste eeuw in neostijl heringericht (een eiken lambrisering, samengestelde balkenlaag op uitgewerkte stenen consoles, een neobarok aandoende stenen schouwmantel en beschilderde boezem waarop het wapen van jonker Van den Meersche, heer van Moerzeke).

sociaal-culturele waarde


- Representatief voorbeeld van een gemeentehuis met opvallende veruiterlijkte vormgeving binnen een gemeentelijk I plattelands context als teken van burgerlijke macht en autonomie.
- De hardstenen wapensteen van jonker E. A. Van den Meersche, heer van Moerzeke is boven de deur geplaatst.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis Moerzeke

Dorp 1 (Hamme)
Voormalig wethuis, later gemeentehuis van Moerzeke, waarvan een deel tijdelijk gebruikt werd als winkel en woning van de gemeentesecretaris. 1756 gedateerd langgerekt rechthoekig gebouw, haaks ingeplant aan de zuidzijde van het dorpsplein tegenover de westelijke zijgevel van de parochiekerk van Moerzeke.