Beschermd monument

Kasteeldomein van Wannegem-Lede: neerhof

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

ID
10953
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10953

Besluiten

Parochiekerk Sint-Machutus met kerkhof, pastorie met tuin, kasteeldomein, neerhof en deel kasseiweg
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2002  ID: 3826

Beschrijving

Het neerhof van het kasteel van Wannegem-Lede, gelegen langs de Wannegem-Ledestraat te Wannegem-Lede, is beschermd als monument met inbegrip van het erf, de omwalling, de voormalige watermolen en de kasseiweg die vanaf de Wannegem-Ledestraat naar de hoeve loopt.Waarden

Binnen Kruishoutem bezitten de componenten van het dorpscentrum van Wannegem, namelijk de kerk met kerkhof, de pastorie met tuin en het kasteeldomein met vijver en het neerhof met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit een sterke historische en sociaal-culturele band, aan elkaar gelinkt door het reeds beschermde dorpsgezicht en de beschermde kasseiwegen.

Het neerhof met inbegrip van erf, omwalling en voormalige watermolen is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De historische site van de omgrachte hoeve in de beekvallei naast de grote kasteelvijver maakt historisch en visueel integraal deel uit van het kasteeldomein. De voormalige pachthoeve van de heerlijkheid 'Ten Heuverhuus' gaat terug tot de 13de eeuw. De site is vanaf de 16de eeuw permanent bebouwd. De site herbergt archeologische resten van de oude bebouwing. De hoeve is sinds 1765 pachthoeve van het kasteel van Wannegem. De watermolen, zogenaamde Neerhofmolen op de Kasteelbeek, is reeds vermeld in 1425 en maakt sinds de 18de eeuw deel uit van het kasteeldomein.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De hoeve herbergt belangrijke bouwsporen verwijzend naar een laat 17de-, vroeg 18de-eeuwse kern met latere aanpassingen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neerhof van het kasteel van Wannegem-Lede

Wannegem-Ledestraat 26, 26B (Kruisem)
De voormalige pachthoeve van de heerlijkheid Ten Heuverhuus is gekend als Het Neerhof'en gaat terug op een 13de-eeuwse landbouwuitbating. De hoeve herbergt belangrijke bouwsporen verwijzend naar een laat 17de-, vroeg 18de-eeuwse kern met latere aanpassingen. Bij de hoeve bevindt zich een watermolen, reeds vermeld in 1425.