Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof van Geerdegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109548
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109548

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Langgestrekt complex met deels onderkelderd woonhuisgedeelte van vier en twee traveeën en één tot twee bouwlagen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof van Geerdegem

Geerdegemdries 27 (Mechelen)
Langgestrekt complex met deels onderkelderd woonhuisgedeelte van vier en twee traveeën en één tot twee bouwlagen.