Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109564   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109564

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorspronkelijk hoeve met losstaande bestanddelen, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Gijsbeekstraat 51 (Mechelen)
Oorspronkelijk hoeve met losstaande bestanddelen, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.