Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Van der Gracht de Rommerswael

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109568
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109568

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Complex samengesteld uit barokhuis, kapel met portaal aan straatzijde, vierkant kloosterpand en lange tuinvleugel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel Van der Gracht de Rommerswael

Goswin de Stassartstraat 11, 11A (Mechelen)
Complex samengesteld uit barokhuis, kapel met portaal aan straatzijde, vierkant kloosterpand en lange tuinvleugel.