Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109584
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109584

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van drie bouwlagen onder een aaneengesloten bedaking, uit het tweede kwart of het midden van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Graaf van Egmontstraat 2-6 (Mechelen)
Eenheidsbebouwing van drie bouwlagen onder een aaneengesloten bedaking, uit het tweede kwart of het midden van de 19de eeuw.