Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Postkantoor De Beyaert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109591
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109591

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Complex gevormd door een gerestaureerd oorspronkelijk L-vormig hoofdgebouw en aanleunende trapgevel, en een vleugel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Postkantoor De Beyaert

Grote Markt 1 (Mechelen)
Complex gevormd door een gerestaureerd oorspronkelijk L-vormig hoofdgebouw en aanleunende trapgevel, en een vleugel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.