Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij Het Anker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109625   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109625

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Een constructief interessante brouwerij, volgens mondelinge gegevens circa 1870 opgericht, met aanpassingen van oudere kernen naast uitbreidingen van circa 1920 en 1945.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij Het Anker

Guido Gezellelaan 49 (Mechelen)
Een constructief interessante brouwerij, volgens mondelinge gegevens circa 1870 opgericht, met aanpassingen van oudere kernen naast uitbreidingen van circa 1920 en 1945.