Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis De Gulden Zalm

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109639
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109639

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

In kern laatmiddeleeuws handelshuis, samengesteld uit een voor- en een achterhuis, beide initieel een houtskeletbouw die in 1788 versteend en aangepast werd.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis De Gulden Zalm

Guldenstraat 17 (Mechelen)
In kern laatmiddeleeuws handelshuis, samengesteld uit een voor- en een achterhuis, beide initieel een houtskeletbouw die in 1788 versteend en aangepast werd.