Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gildehuis De Ster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109648
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109648

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het huis De Ster is een imposant en massief bouwvolume met laatmiddeleeuwse kern en is op basis van constructiewijzen en materiaalgebruik te dateren vanaf de 13de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gildehuis De Ster

Guldenstraat 4 (Mechelen)
Het huis De Ster is een imposant en massief bouwvolume met laatmiddeleeuwse kern en is op basis van constructiewijzen en materiaalgebruik te dateren vanaf de 13de eeuw.