Beschermd monument

Motte De Hoge Wal

Beschermd monument van 30-03-1994 tot heden
ID: 10965   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10965

Besluiten

Castrale motte De Hoge Wal
definitieve beschermingsbesluiten: 30-03-1994  ID: 2658

Beschrijving

De bescherming omvat motte De Hoge Wal.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, archeologische en wetenschappelijke waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: "als een zeldzaam voorbeeld van een castrale motte met bewaarde aarden ophoging en circulaire walgracht van het opperhof en sporen van het neerhof. "
"als uitzonderlijk goed bewaard voorbeeld van een feodale castrale motte met een groot archeologisch belang."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Advies bij beschermingsdossier Evergem, Hoge Wal, 1 april 1992.

Waarden

Castrale motte zogenaamd De Hoge Wal is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Motte De Hoge Wal

Jacob Van Arteveldelaan zonder nummer (Evergem)
De Hoge Wal is het prototype van een castrale motte: één van de best bewaarde in Vlaanderen, naast een immens opperhof is ook het opgehoogd neerhof bewaard en de grachttracés van de grachten zijn nog duidelijk bewaard.