Motte De Hoge Wal

Beschermd monument van 30-03-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Evergem
Deelgemeente Ertvelde
Straat Jacob Van Arteveldelaan
Locatie Jacob Van Arteveldelaan zonder nummer (Evergem)
Alternatieve naam Castrale motte De Hoge Wal

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44019/141.1
  • DO000878
  • OO000816

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Motte De Hoge Wal

Jacob Van Arteveldelaan zonder nummer (Evergem)

De Hoge Wal is het prototype van een castrale motte: één van de best bewaarde in Vlaanderen, naast een immens opperhof is ook het opgehoogd neerhof bewaard en de grachttracés van de grachten zijn nog duidelijk bewaard.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat motte De Hoge Wal.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, archeologische en wetenschappelijke waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: "als een zeldzaam voorbeeld van een castrale motte met bewaarde aarden ophoging en circulaire walgracht van het opperhof en sporen van het neerhof. "
"als uitzonderlijk goed bewaard voorbeeld van een feodale castrale motte met een groot archeologisch belang."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Advies bij beschermingsdossier Evergem, Hoge Wal, 1 april 1992.

Waarden

Castrale motte zogenaamd De Hoge Wal is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.