Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109657
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109657

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Twee enkelhuizen met gelijke ordonnantie - spiegelbeeldschema - uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen

Hanswijkstraat 42-44 (Mechelen)
Twee enkelhuizen met gelijke ordonnantie - spiegelbeeldschema - uit de tweede helft van de 19de eeuw.