Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Heffen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109680
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109680

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Blauwe hardstenen obelisk met daarop bevestigd een bronzen reliëf voorstellende een glorieuze soldaat met engel, leeuw en vaandels.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Heffen

Heffen-Dorp zonder nummer (Mechelen)
Blauwe hardstenen obelisk met daarop bevestigd een bronzen reliëf voorstellende een glorieuze soldaat met engel, leeuw en vaandels.