Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oostelijke pleinwand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109689   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109689

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Symmetrische pleinwand tussen de Hendrik Speecqvest en de Faid'herbestraat.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oostelijke pleinwand

Hendrik Speecqvest zonder nummer (Mechelen)
Symmetrische pleinwand tussen de Hendrik Speecqvest en de Faid'herbestraat.