Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109717
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109717

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Begijnenhuis met sporen van gedichte kruiskozijnen met ontlastingsbogen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis

Hoviusstraat 14 (Mechelen)
Begijnenhuis met sporen van gedichte kruiskozijnen met ontlastingsbogen.