Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109721   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109721

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Breedhuis met gecementeerde lijstgevel. Zoals de overige huizen van de Hoviusstraat gaat ook deze woning terug naar de eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis

Hoviusstraat 18 (Mechelen)
Breedhuis met gecementeerde lijstgevel. Zoals de overige huizen van de Hoviusstraat gaat ook deze woning terug naar de eerste helft van de 17de eeuw.