Katoenspinnerij La Nouvelle Orléans

Beschermd monument van 03-01-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Nieuwevaart
Locatie Nieuwevaart zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1221.1
  • 4.01/44021/474.1
  • OO002353

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Katoenspinnerij La Nouvelle Orléans

Nieuwevaart zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalige katoenspinnerij en -twijnderij zogenaamd "La Nouvelle Orléans". Opgericht in 1896 ten westen van de oude Lieve. In 1899 uitgebreid met een nieuw gebouwencomplex van vier bouwlagen voor de self-acting spinnerij. Verdere uitbreiding met nieuwe spinnerij in 1905.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige katoenspinnerij en -twijnderij La Nouvelle Orléans, inzonderheid het hoofdgebouw met traptoren (1899-1908), de ronde schoorsteen (1947), de katoenmagazijnen ten noorden en ten oosten (1912) van het hoofdgebouw en de kantoorgebouwen uit 1907.

Waarden

De voormalige katoenspinnerij en -twijnderij La Nouvelle Orléans, inzonderheid het hoofdgebouw met traptoren (1899-1908), de ronde schoorsteen (1947), de katoenmagazijnen ten noorden en ten oosten (1912) van het hoofdgebouw, de kantoorgebouwen uit 1907, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als goed voorbeeld van bedrijfsarchitectuur, in casu een katoenspinnerij en -twijnderij van rond 1900 met speciale aandacht voor de fraaie traptoren en toegangspartij; als waardevol element in de context van deze voor ons gewest uniek geworden en voor het Gentse typische 19de-eeuwse fabriekswijk, dit in samenhang met andere bedrijfsgebouwen, met de Nieuwe Vaart (1863), de gashouders (1880) en de voetgangersbrug over de Nieuwe Vaart.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.