Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109731
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109731

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dubbelhuis van drie bouwlagen en dito traveeën onder een schilddak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Huidevettersstraat 5 (Mechelen)
Dubbelhuis van drie bouwlagen en dito traveeën onder een schilddak.