Beschermd monument

Castellum van Maldegem-Vake

Beschermd monument van 22-06-1994 tot heden
ID: 10974   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10974

Besluiten

Romeinse versterking van Maldegem-Vake
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-1994  ID: 2707

Beschrijving

De bescherming omvat de Romeinse versterking van Maldegem - Vake.Waarden

Het archeologische site van de voormalige Romeinse versterking Maldegem (Vake) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als unieke getuigenis van een Romeins kamp uit de 2de eeuw na Christus.

historische waarde

als unieke getuigenis van een Romeins kamp uit de 2de eeuw na Christus.

wetenschappelijke waarde

als unieke getuigenis van een Romeins kamp uit de 2de eeuw na Christus.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Castellum van Maldegem-Vake

Vakewegel zonder nummer (Maldegem)
Het castellum van Maldegem-Vake is een van de Romeinse castella die Gallia Belgica moesten beschermen tegen invallen van buitenaf.