Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met Jezuspoort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109751
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109751

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden bevindt zich uiterst rechts een trapgevel van twee traveeën uit de 16de eeuw, links ernaast een nieuwe bouw met de zogenaamde Jezuspoort.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met Jezuspoort

Jezuspoort 2 (Mechelen)
Heden bevindt zich uiterst rechts een trapgevel van twee traveeën uit de 16de eeuw, links ernaast een nieuwe bouw met de zogenaamde Jezuspoort.