Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 109763   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109763

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Verankerd enkelhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, uit de 17de eeuw; twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kanunnik De Deckerstraat 21 (Mechelen)
Verankerd enkelhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, uit de 17de eeuw; twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak.